Ateliers Sociaal Domein
Zes Friese gemeenten hebben een Atelier Sociaal Domein. Een plek waar studenten en docenten van verschillende opleidingen van NHL Stenden Hogeschool samenwerken met lokale partners aan het vinden van oplossingen voor vaak complexe, maatschappelijke vraagstukken. 

Denktank
Elk atelier beschikt over een zogenaamde denktank. Een gezelschap van vertegenwoordigers uit het werkveld die regelmatig bij elkaar komen om samen met de onderzoekers, studenten en docenten aan een vraagstuk te werken. Zo wordt de denktank ingezet om via Design Thinking tot een opdracht te komen. Maar ook om kennis en ervaring(en) uit te wisselen, te adviseren en feedback te geven op de uitvoering van de opdracht. 

Studenten leren in de ateliers het werkveld en de praktijk goed kennen. Maar ook om theorie en praktijk met elkaar te verbinden en multidisciplinair samen te werken. Hetzelfde geldt voor de begeleidende docenten. Andersom is het werkveld gebaat bij de theoretische kennis die de hogeschool inbrengt en de vaak verfrissende ideeën over hoe je maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken/disciplines kunt benaderen en aanpakken. Ook profiteert men van het feit dat studenten, docenten en onderzoekers zaken oppakken waar men zelf vaak niet aan toekomt. Geldt ook voor het slaan van een brug tussen gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en burgers. 

Wie doen er mee
Vaste atelierdeelnemers zijn de gemeenten (opdrachtgever) en de Werkplaats Sociaal Domein Friesland (opdrachtnemer en projectleider). Daarnaast verschilt de deelname per vraagstuk en semester. Deelnemende studierichtingen zijn tot op heden Social Studies, Verpleegkunde, Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Theater, Ruimtelijke Ordening, HR en Verslavingskunde. Steeds meer opleidingen doen mee met overwegend derdejaars studenten, maar ook met afstudeerders. 

Filmpjes met meer informatie over werken in ateliers