• Positieve gezondheid in Ooststellingwerf

    Lees meer
  • Jongeren lopen niet te koop met eenzaamheid

    Lees meer
  • Betere (jeugd)zorg voor minder geld

    Lees meer

Positieve gezondheid in Ooststellingwerf

Drie onderzoeken naar beter samen leven Samen met inwoners organisaties stelde de gemeente Ooststellingwerf in 2019 de Visie op Samenleven op. Goed samen leven is volgens de gemeente een meerjarig proces van

Jongeren lopen niet te koop met eenzaamheid

Doorbreken taboe blijft belangrijke sleutel voor succesvolle aanpak. Vanuit vier verschillende studierichtingen bogen studenten zich in het sociaal atelier in De DOAS in Leeuwarden over het onderwerp Eenzame jongeren. De ‘creatieve speeltuin’

Betere (jeugd)zorg voor minder geld

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben heel wat meegekregen om serieus te overwegen. Minorstudenten van NHL Stenden presenteerden verschillende ideeën over betere zorg met minder geld, en daarbij direct hun zelf verkozen

Voor gezonde en vitale inwoners in de gemeente Súdwest-Fryslân moet eerst de basis op orde

Afgelopen semester gingen negen studenten in groepen van drie, samen met aan de gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting Sociaal Collectief en de GGD, aan de slag met de vraag hoe de gemeente gezonde en

Hoe bereik je jongeren en leer je ze kennen

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wil graag meer vraaggestuurd en preventief gaan werken. Dit in lijn met de wens van opvoeders en jongeren en met inzet van eigentijdse, meer aansprekende middelen en media. Onder

Actueler kan het niet: eenzaamheid

Actueler kon het onderwerp van het Atelier Sociaal Domein in de gemeente Heerenveen niet zijn: eenzaamheid. Al bijna een jaar staan sociale contacten voor iedereen op een laag pitje. Voor mensen die

Hoe gelukkig en gezond zijn onze jongeren

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken al langer actief samen in de WSD Friesland. Zo was er eerder aandacht voor het verkleinen van de afstand in het sociaal domein tussen beleid en

Súdwest-Fryslán zet in op preventie

Anders dan in voorgaand semester waren er in Súdwest-Fryslân te weinig studenten van verschillende opleidingen om een Atelier Sociaal Domein op te starten. De drie studenten die in de gemeente aan de

Op weg naar eigentijdse jeugdgezondheidszorg

Op weg naar eigentijdse jeugdgezondheidszorg Net als bij welzijnsorganisaties bestaat bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) de wens om meer vraaggestuurd en preventief te werken. Met inzet van moderne middelen en uitgaand van de

Positieve gezondheid voor jongeren

De gemeente Ooststellingwerf werkt al langer met het concept positieve gezondheid. Dit gaat uit van een brede kijk op gezondheid en helpt mensen nadenken over wat ze zelf kunnen doen om zich

Over de Drempel, eenzaamheid onder jongeren

Kan er tijdens een online presentatie een stilte in de zaal vallen of een schok door het publiek gaan? Het leek er wel even op toen de studenten die voor het Atelier

Minister kan er zijn voordeel mee doen

Eenzaamheid multidisciplinair aanpakken. Voor die uitdaging staat ook de gemeente Heerenveen. Net zo goed als er verschillende vormen van eenzaamheid zijn, kun je ook vanuit verschillende invalshoeken en werkvelden interveniëren. De studenten

Foto’s