• Op weg naar eigentijdse jeugdgezondheidszorg

    Lees meer
  • Positieve gezondheid voor jongeren

    Lees meer
  • Súdwest-Fryslán zet in op preventie

    Lees meer

Hoe gelukkig en gezond zijn onze jongeren

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken al langer actief samen in de WSD Friesland. Zo was er eerder aandacht voor het verkleinen van de afstand in het sociaal domein tussen beleid en

Súdwest-Fryslán zet in op preventie

Súdwest-Fryslân zet in op preventie Anders dan in voorgaand semester waren er in Súdwest-Fryslân te weinig studenten van verschillende opleidingen om een Atelier Sociaal Domein op te starten. De drie studenten die

Op weg naar eigentijdse jeugdgezondheidszorg

Op weg naar eigentijdse jeugdgezondheidszorg Net als bij welzijnsorganisaties bestaat bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) de wens om meer vraaggestuurd en preventief te werken. Met inzet van moderne middelen en uitgaand van de

Positieve gezondheid voor jongeren

De gemeente Ooststellingwerf werkt al langer met het concept positieve gezondheid. Dit gaat uit van een brede kijk op gezondheid en helpt mensen nadenken over wat ze zelf kunnen doen om zich

Over de Drempel, eenzaamheid onder jongeren

Kan er tijdens een online presentatie een stilte in de zaal vallen of een schok door het publiek gaan? Het leek er wel even op toen de studenten die voor het Atelier

Minister kan er zijn voordeel mee doen

Eenzaamheid multidisciplinair aanpakken. Voor die uitdaging staat ook de gemeente Heerenveen. Net zo goed als er verschillende vormen van eenzaamheid zijn, kun je ook vanuit verschillende invalshoeken en werkvelden interveniëren. De studenten

Foto’s